Bó vỉa bê tông 18x22x100cm hay bó vỉa 18×22

– Loại 1: Tên sản phẩm: Bó vỉa bê tông 18x22x100cm

  • Kích thước: cao 22cm x rộng đáy 18cm x dài 100cm (dùng cho đường thẳng)
  • Trọng lượng: 80kg/ viên
– Loại 2: Tên sản phẩm: Bó vỉa bê tông 18x22x50cm; 18x22x25cm
  • Kích thước: cao 18cm x rộng đáy 22cm x dài 50cm hoặc dài 25cm (dùng cho đường cua bán kính lớn , loại dài 25cm dùng cho đường cua có bán kính nhỏ)
  • Mác bê tông: M200#, M300#, M500#,…
  • Màu sắc: màu bê tông, xám, đen…