Cọc Tiêu Bê Tông hay Cọc Tiêu Bê Tông 15x15x110cm

  • Tên sản phẩm: Cọc tiêu bê tông 15x15x110cm
  • Kích thước sản phẩm: 15x15x110cm
  • Kết cấu: Bê tông cốt thép, 2 cây thép 6mm
  • Vật liệu: Bê tông, cốt thép, sơn dầu.
  • Hình thức: Phần cọc trên mặt đất được sơn trắng, đoạn 10cm ở đầu trên cùng sơn màu đỏ bằng chất liệu phản quang.