Bó vỉa bê tông 23x26x100cm hay bó vỉa vát 23x26x100

– Loại 1: Tên sản phẩm: Bó vỉa bê tông 23x26x100cm
Kích thước: cao 23cm x rộng đáy 26cm x dài 100cm (dung cho đường thẳng)
Trọng lượng: 105kg/ viên
– Loại 2: Tên sản phẩm: Bó vỉa bê tông 23x26x50cm
Kích thước: cao 23cm x rộng đáy 26cm x dài 50cm (dung cho đường cua bán kính lớn , loại dài 25cm dung cho đường cua có bán kính nhỏ)
Trọng lượng: 52,5kg/ viên
Mác bê tông: M200#, M300#, M500#,..
Màu sắc: màu bê tông, màu xám xanh giả đá, màu đen…