Các mẫu gạch lỗ trồng cỏ đẹp hiện nay

1. Gạch trồng cỏ 8 lỗ

Tên sản phẩm: Gạch trồng cỏ 8 lỗ.
Kích thước của gạch: rộng 27cm x dài 40cm x dày 8cm.
Định mức: 9.26 viên/m2.
Cường độ chịu nén: M250# – M500#.
Màu sắc: màu bê tông, màu đen, màu trắng,..

2. Gạch trồng cỏ 5 lỗ

Tên sản phẩm: Gạch trồng cỏ 5 lỗ
 Kích thước của gạch:
  • vuông 30cm x30cm x dày 8cm;
  • vuông 30cm x30cm x dày 10cm
Định mức (số viên/1m2): 11.1 viên/1m2.
Màu sắc: Màu bê tông.
Cường độ chịu nén: M250# – M500#.