Gạch kè mái – Gạch ốp mái taluy giá rẻ

  • Tên sản phẩm: Gạch ốp mái kè taluy
  • Kích thước của gạch: KT: 40x40x5cm; 40x40x6cm; 40x40x7cm; 40x40x8cm; 40x40x10cm, lỗ giữa đường kính 26cm.
  • Cường độ của gạch: M200# đến mác M600#
  • Còn về màu sắc: có màu bê tông.
  • Thiết kế: 1 đai thép và 4 râu thép chờ ở 4 góc nhằm mục đích liên kết với nhau.